Cor Bottenheft-wisseltrofee

Cor Bottenheft trofeeEen wisseltrofee voor leden van de NVHL ter stimulering van fokkers en hun pupeigenaren om met hun jonge honden zoveel mogelijk aan de door de rasvereniging georganiseerde evenementen deel te nemen en daar een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Deelname wordt al beloond, goede resultaten worden natuurlijk extra beloond. De Cor Bottenheft-wisseltrofee kan gemotiveerd en met uitslagen onderbouwd aangevraagd worden door de fokker van een nest wat twee jaar tevoren is gefokt conform verenigings-fokreglement.

De eerste Cor Bottenheft-wisseltrofee zal uitgereikt worden tijdens de algemene ledenvergadering in 2018.
De jonge honden hebben dus twee jaar de tijd om zoveel mogelijk punten te behalen. Meerdere keren deelnemen aan eenzelfde soort evenement mag, en de resultaten daarvan worden bij elkaar opgeteld.

Het totaal behaalde aantal punten door alle pups van een nest wordt gedeeld door het totaal aantal pups van dat nest waarvoor een stamboom is uitgereikt. Hieruit volgt dan een “nestscore”.

De winnaar van de Cor Bottenheft-wisseltrofee is de eigenaar van de pup met de hoogste totaalscore uit van het nest met de hoogste nestscore. De fokker en de eigenaren van alle pups uit het nest ontvangen een vaantje of medaille.

Puntentelling:
• Nestevaluatie NVHL
- 2 punten voor deelname

• Aanleg- en Exterieurkeuring NVHL
- 1 punt voor deelname waarbij beide nog niet voldoende
- 3 punten voor alle onderdelen Aanlegtest voldoende
- 3 punten voor Exterieurkeuring voldoende
- 6 punten voor alle onderdelen Aanlegtest plus Exterieurkeuring voldoende

• Kampioenschapsclubmatch NVHL
- 1 punt voor deelname waarbij uitslag anders dan Belovend, Veelbelovend, Zeer Goed of Uitmuntend
- 2 punten voor Belovend
- 3 punten voor Veelbelovend
- 2 punten voor Zeer Goed
- 3 punten voor Uitmuntend
- 5 punten voor res. CAC
- 10 punten voor CAC

• Jachthondenproef NVHL
- 1 punt voor deelname
- 5 punten voor C-diploma
- 10 punten voor B-diploma

• Veldwedstrijden NVHL
- 1 punt voor deelname
- 5 punten voor EV
- 7 punten voor G
- 10 punten voor ZG
- 15 punten voor U

Nesten geboren in 2015 kunnen meedingen naar de CBT die uitgereikt wordt op de ALV in 2018, waarvoor alle uitslagen tot en met 31 december 2017 meetellen.
Nesten geboren in 2016 kunnen meedingen naar de CBT die uitgereikt wordt op de ALV in 2019, waarvoor alle uitslagen tot en met 31 december 2018 meetellen.
­