Jachthonden proeven

Door de FCI erkende officiele Jachthonden Proeven worden gehouden onder het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) en onder toezicht van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden).

Het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) reglementeert de te houden jachthondenproeven in Nederland.

In dit reglement vindt u informatie over de definitie en doelstelling van jachthondenproeven, de soorten jachthondenproeven, de voorschriften voor het uitschrijven van jachthondenproeven en het verlenen van vergunningen, over het inschrijven en toelaten van honden op jachthondenproeven en over de organisatie, het verloop en de afwikkeling van jachthondenproeven.

Er is een apart hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en over klachten en geschillen.

Meervoudige Apporteerproef (MAP) te Haaften, 16 september 2014. Gezamenlijk georganiseerd door de verenigingen Breton, Cesky Fousek, Griffon, Heidewachtel en Vizsla. 

Totaal aantal deelnemende honden: 49, waarvan 20 A honden en 29 B honden.
map1
Laat me beginnen met te zeggen dat ik, verslaggevend toeschouwer, deze dag intens genoten heb. Mooi nazomer weer, een paradijselijk terrein (waar
SBNL ons spontaan binnen laat om te wedstrijden), prima organisatie, keurmeesters die begrip hebben voor de werkwijze van staande honden, 8 interessante, haalbare proeven, en een sportieve sfeer. 

De Nimrod wedstrijd trekt honderden toeschouwers. Het is eigenlijk vreemd dat een MAP relatief weinig toeschouwers telt, terwijl juist daar zoveel valt te
zien en te leren. Je wordt er creatiever en inventiever van voor de opleiding van je eigen hond. De om standigheden in het terrein zijn, net als in het jachtveld, bepalend voor wat je tegenkomt. Je krijgt situaties voorgeschoteld die in de praktijk van de jacht op kleinwild gewoon op je af komen. En het mooie is dat de MAP-proeven goed aansluiten bij de basisopleiding van de KNJV Jachthondenproef. Immers, zoals het Reglement formuleert: “de moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke opdrachten en apporten mag die van de Jachthondenproeven slechts in geringe mate te boven gaan.”

Laten we alle 8 proeven wat nader bespreken. Dat wordt, denk ik, een wat droog verslag, maar ik doe het toch, want van iedere MAP word je wijzer, en zeker was dat zo bij deze wedstrijd, waar geen buitenissige dingen waren ingebouwd. Recht voor zijn raap werd het werk na het schot beoordeeld onder
praktijk gerichte omstandigheden.

Ook dit jaar werd er weer onder de bezielende leiding van Jan van der valk een KNJV proef georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers en de Epagneul Breton Club Nederland.
We kregen het weer, in tegenstelling tot vorig jaar zoals we dat gewend zijn. Zonovergoten. Met zo’n start kan de dag eigenlijk al niet meer stuk.
Er deden dit jaar maar 49 honden mee, het overgrote deel Heidewachtels en maar een paar Bretonnekes. Dat er er weinig Bretonnekes waren werd mede veroorzaakt door een dubbele boeking in de agenda, er was op deze dag namelijk ook een veldwedstrijd georganiseerd voor de Epagneul Breton Club Nederland.
Ook was de organisatie in de week voorafgaande aan de proef geconfronteerd met een heel ander probleem, blauwalg. Als gevolg hiervan moesten de proeven met waterwerk worden verplaatst naar een andere lokatie. Gelukkig biedt het terein in Haaften voldoende uitwijk mogelijkheden zodat de blauwalg de doorgang van de proef niet in gevaar bracht.
knjv1

SJP proef

ORWEJA Standaard Jachthondenproeven                                                                        

De jachthondenproeven zijn een soort examen waarin jij en je hond een proef van bekwaamheid afleggen ter beoordeling van een officiële keurmeester. Vrij vertaald doe je examen op de volgende onderdelen:

C-onderdelen:

  • Los en aangelijnd volgenjhp hwc 223
  • Komen op bevel
  • Houden van de aangewezen plaats
  • Apport te land
  • Apport te water

Als je ieder onderdeel voldoen de aflegt (minimaal een 6) dan heb je een C-diploma.
B-onderdelen:

  • Verloren apport zoeken
  • Markeerapport
  • Apport over water

Als je behalve de C-onderdelen ook bovenstaande onderdelen voldoende aflegt heb je een B-diploma.
A-onderdelen:

  • Dirigeerapport te land
  • Apport van verre loper over breed water ( sleepspoor )

Als je C en B hebt en ook deze twee bovengenoemde proeven heeft behaald dan heb je een A diploma.

Wij adviseren iedereen om “Het Rode Boekje” te lezen voordat je aan een wedstrijd of proef gaat deelnemen. In het rode boekje worden de proeven en de wedstrijdreglementen beschreven.

Het rode boekje is via ORWEJA te bestellen, maar ook digitaal te lezen op de ORWEJA site. Kijk op de ORWEJA site onder de knop reglementen en klik Algemeen Regelement Jachthondenproeven aan.

Op 14 septeber 2013 is de jaarlijkse KNJV jachthondenproef gehouden te haaften. Deze proef werd door de

Ned.Ver.v.Heidewachtelliefhebbers en de Epagneul Breton Club Ned. geörganiseerd.

haaften2013 3

Subcategorieën

­