Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01 (bijlagen).

Download: Het nieuwe supplement voor Staande Honden.
Download: FTC bulletin 2018.

Uitleg vanuit de JWR:
Het supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

De novice veldwedstrijden voor staande honden zijn vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden is uitgebreid naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen).
Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.

Zie ook de Orweja site : https://www.orweja.nl/aangepaste-versie-supplement-voor-staande-honden/

Overigens blijft het gebruik van het werkboekje verplicht!­