Mededeling voor fokkers

 In de notulen van de Präsidiumssitzung KlM-I  van 20 februari 2018 staat het volgende vermeld: "Wenn KlM-Deutschland Kenntnis erfährt, dass Züchter aus dem Ausland Welpen an SMCNA verkaufen, dann sperrt die Zuchtkommission diese Züchter für deutsche Deckrüden".

Vrij vertaald betekent dit dat als het Verband für kleine Münsterländer Vorstehhunde e. V. verneemt dat een fokker in het buitenland pups verkoopt aan leden van SMCNA deze fokker van de Zuchtkommission geen toestemming meer zal krijgen voor het gebruik van Duitse dekreuen. 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtliefhebbers heeft dit in de bestuursvergadering besproken en is tot de conclusie gekomen dat het de verantwoordelijkheid is van  iedere individuele fokker zelf om hierin een zo goed mogelijke afweging te maken.
­