Door de FCI erkende officiele Jachthonden Proeven worden gehouden onder het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) en onder toezicht van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden).

Het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) reglementeert de te houden jachthondenproeven in Nederland.

In dit reglement vindt u informatie over de definitie en doelstelling van jachthondenproeven, de soorten jachthondenproeven, de voorschriften voor het uitschrijven van jachthondenproeven en het verlenen van vergunningen, over het inschrijven en toelaten van honden op jachthondenproeven en over de organisatie, het verloop en de afwikkeling van jachthondenproeven.

Er is een apart hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en over klachten en geschillen.

­