Commissie fokkerijzaken

Om de fokkerij van ons ras in goede banen te leiden heeft de vereniging een verenigingsfokreglement en is er binnen de vereniging een commissie fokkerijzaken. De taken van de commissie fokkerijzaken zijn:

 • Het twee keer per jaar organiseren van een aanlegtest en fokgeschiktheidskeuring t.b.v. de fokkerij.
 • Het afgeven van toekenningscertificaten aan de eigenaren van voor de fokkerij goedgekeurde heidewachtels.
 • Het afgeven van fokcertificaten aan de eigenaren van pups die volgens het verenigingsfokreglement zijn gefokt. De pups dienen door de Raad van Beheer voorzien te zijn van een stamboom.
 • Het jaarlijks organiseren van een nestevaluatie voor het beoordelen van, alle heidewachtels die gefokt zijn overeenkomstig het verenigingsfokreglement van onze vereniging en aan welke de Raad van Beheer in het afgelopen jaar een stamboom heeft uitgereikt.
 • Het organiseren van fokkersoverlegavonden.
 • Het organiseren van informatieavonden voor leden en belangstellenden.
 • Het registreren van dekkingen en geboortes van heidewachtels.
 • Het bijhouden van een database waarin onder andere de stambomen, gezondheidsuitslagen en de uitslagen van keuringen en proeven van heidewachtels zijn opgenomen.
 • Het opvangen en de herplaatsing van oudere heidewachtels wanneer dit noodzakelijk of gewenst is.

Eigenaren die overwegen om hun heidewachtel voor de fokkerij te gaan inzetten, doen er verstandig aan zich goed voor te bereiden. Er zijn namelijk een aantal regels.

 • In het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer staat beschreven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om voor een nestje pups stambomen te verkrijgen. De regelgeving hieromtrent is te vinden op de website van de Raad van Beheer.
 • De Raad van Beheer heeft aan de erkende rasverenigingen voorgeschreven dat deze een door de Raad goedgekeurd verenigingsfokreglement moeten hebben.
 • Onze vereniging heeft een verenigingsfokreglement, dat tijdens een Algemene Vergadering op 26 maart 2021 door de leden is vastgesteld, op 16 juli 2021 door de Raad van Beheer is goedgekeurd en op 1 augustus 2021 in werking is getreden. Het verenigingsfokreglement vindt u door hier te klikken.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this