Veldwerktest jeugdhonden

(voorrangsregeling)

Gedurende een aantal jaren zagen we, dat de inschrijvingen voor de jeugdwedstrijden zwaar overtekend waren. Hierdoor kregen kwalitatief goede jeugdhonden vaak onvoldoende kans op deelname aan de jeugdveldwedstrijden. De zo gewenste bijdrage van deze jeugdhonden aan de instandhouding en verbetering van het bewuste ras kwam hierdoor onvoldoende tot zijn recht. Dit is de reden, waarom de test is opgezet in een gedeeltelijk gestandaardiseerde vorm.

De veldwedstrijden staan open voor jeugdhonden, die aan het begin van het seizoen (peildata 1 februari en 1 juli) de leeftijd van 9 maanden oud hebben en de leeftijd van 30 maanden nog niet bereikt hebben.

Voor de veldwerktest geldt echter dat de honden op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn en de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben.

Tijdens de uitvoering van de test wordt beoordeeld:

    1. het initiatief tot jagen, wil de staande hond gaan jagen, is er sprake van veldaanpak, systematisch en draait de hond goed op de wind en niet ervan af, en/of omgang met en verificatie van verwaaiing, waarbij de hond dient te tonen dat hij een uitmuntend vertegenwoordiger van zijn ras is. De hond moet dus rastypisch jagen.
    2. ter uitsluiting van schotgevoeligheid wordt tijdens het zoeken van de staande hond door de voorjager op verzoek van de keurmeester een schot met een alarmpistool afgegeven op ruim voldoende afstand van de hond. Het resultaat wordt betrokken bij de uitslag.
    3. het contact tussen voorjager en de hond alsmede enige mate van dressuur, waaruit blijkt dat de hond in samenwerking met de voorjager zijn werk in het veld verricht en op fluitsignaal of andere aanwijzingen van de voorjager (vlot) reageert. Op verzoek van de keurmeester moet op een commando van de voorjager de hond naar hem terugkeren en dient daarna opnieuw te worden geslipt.

De hond moet dus zelfstandig op de wind zijn slagen maken en tonen wild te zoeken en niet bij de voorjager blijven hangen. De slagen moeten naar gelang het ras van voldoende lengte zijn. De voorjager beperkt hooguit de lengte van de slagen. Voor voorjager en hond is het van belang goed geoefend te zijn en de hond in ruime mate veerwild heeft voorgestaan.

Het behalen van de test geeft de kwalitatief goede jeugdhond voorrang bij deelname aan jeugdveldwedstrijden.

Voor meer info en het reglement kijk op: www.orweja.nl en zoek op: veldwerk test

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this