Mededelingen bestuur

Op zaterdag 24 maart 2019 zal weer een aanleg- en exterieurkeuring gehouden worden.
De inschrijving staat open voor alle honden die mogelijk voor de fokkerij zullen worden ingezet. Maar ook als u, zonder specifieke fokplannen, gewoon eens wilt kijken wat er in uw Heidewachtel zit wat betreft jachtaanleg en exterieur bent u van harte welkom! Wellicht blijkt uw hond onvermoede talenten te hebben die het de moeite waard maken toch de verdere keuringsprocedure tot fokteef of dekreu te gaan volgen.
Nadrukkelijk nodigen we ook de eigenaren van honden die tijdens vorige aanlegtesten niet voor alle onderdelen geslaagd zijn uit om nogmaals aan de aanlegtest deel te nemen. Een aanlegtest is altijd (ook) een momentopname en bovendien kan uw jonge Heidewachtel zich in de loop der tijd wat betreft jachteigenschappen verder ontwikkeld hebben. Het is dus altijd de moeite waard het nog eens te proberen!

Voor het behoud van de genetische variatie in ons ras is de inzet van voldoende verschillende gezonde en kwalitatief goede fokdieren belangrijk.
In het belang van het ras zien we dan ook graag zoveel mogelijk “jong talent” komen om de keuringsprocedure tot fokdier te gaan volgen!

Tijdens de aanleg- en exterieurkeuring worden de volgende onderdelen beoordeeld:

- Voorstaan op levend wild
- Gebruik van de neus
- Apporteerwil
- Waterwil
- Werkwil (will to please)
- Dresseerbaarheid
- Schotvastheid

Verder wordt het exterieur van de hond beoordeeld door twee voor het ras bevoegde exterieurkeurmeesters. Met name wordt gecontroleerd of de hond geen fokuitsluitende gebreken vertoont en er wordt extra aandacht besteed aan de functionele bouw, en van elke hond wordt de schofthoogte gemeten. Aan de eigenaar en het aanwezige publiek wordt uitgebreid uitleg gegeven over de sterke en zwakke punten van de hond.

Inschrijven kan uiterlijk tot en met 10 maart online via de website, daarna is het inschrijfformulier van de website af en is inschrijven niet meer mogelijk! Loopse teven mogen deelnemen aan de aanleg- en exterieurkeuring, meldt het voorafgaand aan de proeven wel als uw teef loops is zodat we daar bij de indeling rekening mee kunnen houden.
Voor de aanlegtest (of een gedeelte hiervan) 20 Euro per ingeschreven hond, en voor de exterieurkeuring 20 Euro per ingeschreven hond.
Het totaalbedrag kunt u overmaken naar IBAN: NL07 RABO 0148 4845 22 t.n.v. Heidewachtelvereniging-fokkerijzaken te Ermelo, graag met vermelding van het aantal ingeschreven honden aan de aanlegtest en de exterieurkeuring.

Deelnemers ontvangen ongeveer een week tevoren per email een bevestiging van de inschrijving, met nadere bijzonderheden en het tijdstip waarop de keuringen zullen beginnen.

Deze Aanleg- en Exterieurkeuring zal plaatsvinden in Lochem:

Erve De Waltakke
Bolkbeeksweg 7
7241PH Lochem

De Waltakke heeft een restauratieve voorziening waar deelnemers op eigen kosten consumpties, broodjes en snacks kunnen kopen.

Lida Reeskamp-Blok

Aanmeldingsformulier vind u o.a. via deze link.
Alexander van Dorp
 

Alexander van Dorp.jpg

Hartelijk gefeliciteerd met de geweldige prestatie, de zesde plaats, behaald op de Nimrod in Doorwerth met je hond Hunter Jack van die Hage tot Gouwe.
NESTEVALUATIE 7 april 2019

Tijdens de nestevaluatie op zondag 7 april 2019 zullen de nesten gekeurd worden die in de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 geboren zijn.

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden niet meer alle in Nederland geboren nesten uitgenodigd maar alleen de nesten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Het nest is conform Verenigingsfokreglement (VFR) gefokt
• De fokker is in het jaar waarin de nestevaluatie plaatsvindt lid van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

Een eigenaar van een in de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 geboren heidewachtel waarvan het nest niet wordt uitgenodigd kan wel inschrijven voor een individuele keuring tijdens de nestevaluatie mits de eigenaar zelf lid is van de rasvereniging.
Ook een eigenaar van een in de betreffende periode in Nederland geïmporteerde heidewachtel kan zich aanmelden voor een individuele keuring mits lid van de rasvereniging.

Er wordt gekeurd door vier keurmeesters: Wout Arxhoek, Dinanda Mensink, Susan Mogony en Annelies van Beersum.
De locatie van de nestevaluatie is Manege Fjord Heste Gard, Krimweg 125 in Hoenderloo.

De fokkers van de te keuren nesten ontvangen een uitnodiging per email. Met als bijlagen o.a. een uitnodiging voor de eigenaar van de gebruikte dekreu en voor de pupeigenaren, met het verzoek aan de fokker om deze door te sturen naar de betreffende personen. Het is dus de bedoeling dat de fokker zelf alle eigenaren uitnodigt en ervoor zorgt dat het nest zo compleet mogelijk aanwezig is om gekeurd te kunnen worden.

Aanmeldingsformulier met de enquete kunt u hier vinden op onze website.

Ook de leden die met hun jonge heidewachtel willen deelnemen aan de individuele keuring worden van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden via het formulier op de website.

Aan deelname aan de nestkeuringen en de individuele keuringen zijn geen kosten verbonden.

De aanwezigheid van nakomelingen op de nestevaluatie telt mee voor het behalen van punten voor de Cor Bottenheft wisseltrofee!

Aan de fokkers, dekreu-eigenaren en pupeigenaren wordt gevraagd om een uur voor aanvang van de keuring aanwezig te zijn. De fokker van het nest krijgt van ons bericht over het tijdstip van de keuring en kan dit aan alle eigenaren doorgeven. Ieder nest zal voorafgaand aan de keuring eerst deelnemen aan de ringtraining. Hiermee hopen we te bereiken dat de keuring zelf zo ordelijk mogelijk zal verlopen, hetgeen de kwaliteit van de keuring alleen maar ten goede kan komen.

Ook de eigenaren van jonge heidewachtels die deelnemen aan de individuele keuringen krijgen van ons bericht over het tijdstip van de keuring.

Tenslotte een verzoek aan alle fokkers aan wie wij binnenkort een uitnodiging willen gaan versturen om een actueel emailadres door te geven aan commissiefokkerijzaken@heidewachtelvereniging.nl.

Lida Reeskamp-Blok
­