Mededelingen bestuur

Alexander van Dorp
 

Alexander van Dorp.jpg

Hartelijk gefeliciteerd met de geweldige prestatie, de zesde plaats, behaald op de Nimrod in Doorwerth met je hond Hunter Jack van die Hage tot Gouwe.
NESTEVALUATIE 7 april 2019

Tijdens de nestevaluatie op zondag 7 april 2019 zullen de nesten gekeurd worden die in de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 geboren zijn.

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden niet meer alle in Nederland geboren nesten uitgenodigd maar alleen de nesten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Het nest is conform Verenigingsfokreglement (VFR) gefokt
• De fokker is in het jaar waarin de nestevaluatie plaatsvindt lid van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

Een eigenaar van een in de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 geboren heidewachtel waarvan het nest niet wordt uitgenodigd kan wel inschrijven voor een individuele keuring tijdens de nestevaluatie mits de eigenaar zelf lid is van de rasvereniging.
Ook een eigenaar van een in de betreffende periode in Nederland geïmporteerde heidewachtel kan zich aanmelden voor een individuele keuring mits lid van de rasvereniging.

Er wordt gekeurd door vier keurmeesters: Wout Arxhoek, Dinanda Mensink, Susan Mogony en Annelies van Beersum.
De locatie van de nestevaluatie is Manege Fjord Heste Gard, Krimweg 125 in Hoenderloo.

De fokkers van de te keuren nesten ontvangen een uitnodiging per email. Met als bijlagen o.a. een uitnodiging voor de eigenaar van de gebruikte dekreu en voor de pupeigenaren, met het verzoek aan de fokker om deze door te sturen naar de betreffende personen. Het is dus de bedoeling dat de fokker zelf alle eigenaren uitnodigt en ervoor zorgt dat het nest zo compleet mogelijk aanwezig is om gekeurd te kunnen worden.

Aanmeldingsformulier met de enquete kunt u hier vinden op onze website.

Ook de leden die met hun jonge heidewachtel willen deelnemen aan de individuele keuring worden van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden via het formulier op de website.

Aan deelname aan de nestkeuringen en de individuele keuringen zijn geen kosten verbonden.

De aanwezigheid van nakomelingen op de nestevaluatie telt mee voor het behalen van punten voor de Cor Bottenheft wisseltrofee!

Aan de fokkers, dekreu-eigenaren en pupeigenaren wordt gevraagd om een uur voor aanvang van de keuring aanwezig te zijn. De fokker van het nest krijgt van ons bericht over het tijdstip van de keuring en kan dit aan alle eigenaren doorgeven. Ieder nest zal voorafgaand aan de keuring eerst deelnemen aan de ringtraining. Hiermee hopen we te bereiken dat de keuring zelf zo ordelijk mogelijk zal verlopen, hetgeen de kwaliteit van de keuring alleen maar ten goede kan komen.

Ook de eigenaren van jonge heidewachtels die deelnemen aan de individuele keuringen krijgen van ons bericht over het tijdstip van de keuring.

Tenslotte een verzoek aan alle fokkers aan wie wij binnenkort een uitnodiging willen gaan versturen om een actueel emailadres door te geven aan commissiefokkerijzaken@heidewachtelvereniging.nl.

Lida Reeskamp-Blok
Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01 (bijlagen).

Download: Het nieuwe supplement voor Staande Honden.
Download: FTC bulletin 2018.

Uitleg vanuit de JWR:
Het supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

De novice veldwedstrijden voor staande honden zijn vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden is uitgebreid naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen).
Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.

Zie ook de Orweja site : https://www.orweja.nl/aangepaste-versie-supplement-voor-staande-honden/

Overigens blijft het gebruik van het werkboekje verplicht!­