Training

De heidewachtel is een vriendelijke en energieke hond, die graag bij je wil zijn en graag voor je wil werken. Veel mensen realiseren zich echter niet dat de knuffelbare en lieve heidewachtel, genetisch gezien, een jachthond is die jachtpassie heeft. Het is heel belangrijk dat u zich realiseert: alle heidewachtels hebben deze jachtpassie. Hoewel dit bij de ene heidewachtel zichtbaarder zal zijn dan bij de andere, is het belangrijk hier rekening mee te houden en aan deze passie tegemoet te komen en deze te sturen. Dit kan door jachthondentraining te gaan volgen. Het betekent echter niet dat u dan verplicht bent (mee) te gaan jagen.
De jachthondensport is een van de snelst groeiende hondensporten in Nederland en veel heidewachtel-eigenaren nemen de stap om met hun heidewachtel jachthondentraining te gaan volgen. In het jargon wordt niet gesproken over de baas maar is de benaming de voorjager. Veel mensen denken dat door het volgen van jachthondentraining de hond meer achter wild aan zal gaan jagen. Echter, door te leren werken met en voor de voorjager zal de hond leren zijn jachtpassie in te tomen. Door jachthondentraining te volgen leert u om de jachtpassie van uw heidewachtel te beheersen. Daardoor krijgt u een vrolijke, stabiele hond die heeft geleerd om met zijn jachtpassie om te gaan en die weet dat het niet de bedoeling is om overal achteraan te gaan. Hij zal er dan ook tijdens een boswandeling niet vandoor gaan. Een misverstand is dat jachthondentraining een harde training is. Dit is een verkeerde en vooral ouderwetse gedachte. De huidige inzichten in trainingsmethodes gaan er vanuit dat een positieve benadering de beste is. Goed gedrag moet beloond worden. Natuurlijk moet de hond wel weten dat u de baas bent. Dat bereik je door eerlijk, consequent gedrag. In elke training is het belangrijkste: timing! Het gaat er om dat een commando, een gebaar, een aanwijzing, een beloning of een correctie op het juiste moment wordt gegeven. Het is duidelijk dat de voorjager goed naar de hond moet kijken en anticipeert op te verwachten gedrag. De voorjager kan dan op het juiste moment én op de juiste manier ingrijpen! Te vaak, te hard, maar vooral op het verkeerde moment straffen zal leiden tot een onzekere hond die niet meer met plezier werkt met en voor de voorjager. Dit geldt trouwens ook voor op het verkeerde moment belonen. Hoe vaak zie je niet als een hond een opdracht heeft uitgevoerd, dat een baas op z’n dooie gemak een snoepje gaat zoeken en het daarna zonder meer aan de hond geeft! Belonen doe je met een combinatie van stem en snoepje, tegelijk én direct na een goede uitvoering van de opdracht. De moderne trainingswijze is niet zoals vroeger, alles wat de hond, in de ogen van de voorjager verkeerd doet te bestraffen. Dit straffen zal leiden tot een onzekere hond, die niet meer met plezier werkt met en voor de voorjager. Het belonen van goed gedrag zal veel eerder tot de gewenste resultaten leiden. De heidewachtel is een intelligente hond die feilloos aanvoelt wat de zwakke plekken van de baas zijn. De hond zal, als hij de kans krijgt, daar ge/misbruik van maken Een opvoeding die consequent en eerlijk is, zal er toe leiden dat een leuke, gezellige, werkwillige hond die jarenlang uw onafscheidelijke metgezel zal zijn. Jachthondentraining kan daar zeker bij helpen.

Wat houdt jachthondentraining in?

Tijdens de cursussen die onder de naam jachthondentraining worden gegeven, wordt over het algemeen het werk na het schot getraind. De officiële naam van dergelijke cursussen is overigens zelfopleiding jachthonden. Inderdaad, daar kun je twee kanten mee op. De voorjager leidt de hond zelf op en de instructeur leidt de voorjager op! Er valt namelijk voor beide partijen een heleboel te leren! Bij de uitleg over de SJP en de MAP wordt kort op de inhoud van de proeven ingegaan.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this