ZooEasy Online

ZooEasy online leesaccounts

ZooEasy online is een online stamboomprogramma waar de vereniging haar database heeft ingevoerd. Alle bij de vereniging bekende gegevens van alle bekende heidewachtels zijn in deze database opgenomen. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers bestaat de mogelijkheid om een leesaccount aan te vragen voor onze database.

Waartoe geeft een leesaccount voor leden toegang in de database?

Allereerst de stamboomgegevens van ongeveer 16000 heidewachtels. Sommige stamboomgegevens zijn vergezeld van een foto van de hond. Daarnaast krijgt u inzicht in de uitslagen van gezondheidsonderzoeken, shows, fokgeschiktheidskeuringen, aanlegtesten, jachthondenproeven, veldwedstrijden, enzovoort. U kunt kenmerken en uitslagen van iedere hond afzonderlijk bekijken, maar ook van de voorouders of de nakomelingen van een hond.

Waartoe heeft een leesaccount geen toegang?

Vanwege privacywetgeving heeft u met een leesaccount alleen toegang tot openbare gegevens en uitslagen. U heeft geen toegang tot naam-adres-woonplaats gegevens van eigenaren van de honden. Ook heeft u geen toegang tot meldingen met betrekking tot ziektes en overlijdensoorzaken van honden. Deze gegevens worden wel geregistreerd, maar alleen de beheerder van ZooEasy online heeft toegang tot deze gegevens. Wanneer fokkers of dekreu-eigenaren in het kader van de fokkerij deze gegevens nodig hebben kunnen zij een e-mail sturen naar de secretaris van de vereniging door hier te klikken.

Kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in de database?

U kunt zelf geen wijzigingen aanbrengen in de gegevens in de database. Wanneer u onvolledigheden of onvolkomenheden in deze database aantreft over uw hond(en) of over door u gefokte honden, dan kunt u een e-mail sturen door hier te klikken. Stuur altijd bewijsstukken mee, bij voorkeur digitaal zodat op goede gronden de gegevens van uw honden kunnen worden aangevuld of gecorrigeerd. Kunt u zelf met vragen contact opnemen met de helpdesk van ZooEasy online? Nee, dat kunt u niet, maar als u vragen heeft over het programma klikt u hier. Uw vraag zal zo gauw mogelijk beantwoord worden.

Blijft het programma nu zoals het op dit moment is?

Nee beslist niet. Allereerst is de database nog lang niet compleet, en zullen er in de toekomst nog heel veel oude en nieuwe gegevens over de heidewachtels toegevoegd gaan worden. Verder is het programma zelf nog volop in ontwikkeling, en worden er steeds meer mogelijkheden aan toegevoegd.

Voor wie zijn de leesaccounts bestemd?

Elk lid van onze vereniging kan een leesaccount aanvragen.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

U stuurt een e-mail naar de beheerder van de heidewachtel-database ZooEasy Online door hier te klikken. In de mail vermeldt u uw naam-adres-woonplaats gegevens, lidmaatschapsnummer en uw e-mailadres met het verzoek om een leesaccount. Tegelijkertijd maakt u € 10,00 over naar bankrekeningnummer: IBAN: NL31 RABO 0153 4963 71 t.n.v. Heidewachtelvereniging te ‘s-Heerenberg, onder vermelding van “Aanvraag Leesaccount”. Zodra uw betaling binnen is wordt het leesaccount voor u aangemaakt, en u ontvangt hierover op het opgegeven e-mailadres automatisch een bericht met de inloggegevens. Vervolgens betaalt u tot wederopzegging de abonnementskosten jaarlijks tegelijk met uw contributie.

Hoe kunt u na de eerste keer inloggen vertrouwd raken met de werking van het programma?

ZooEasy online is een bijzonder klantvriendelijk programma waarin u zelfs zonder handleiding snel thuis zult raken. Maar om de opstart zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u op deze pagina een Quick-start downloaden. Aan de hand hiervan kunt u snel vertrouwd raken met de werking van het programma.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this