Hond en stamboom

Globaal kunnen vier categorieën heidewachtelpups onderscheiden worden:

Heidewachtels zonder stamboom

Eigenlijk zijn dit geen heidewachtels maar "look a-likes", ze lijken min of meer op een heidewachtel. De voorouders van deze honden zijn vaak onbekend, dus in feite koopt u een bastaard pup. Meestal komt dit ook tot uitdrukking in de prijs. Dergelijke pups worden meestal voor (zeer) lage prijzen te koop aangeboden. Het is een fabel dat u met een bastaardhond altijd een gezonde hond koopt. Alle ziektes en afwijkingen die voorkomen bij rashonden komen ook voor bij bastaarden.

Heidewachtels met stamboom maar zonder fokcertificaat

Een stamboom is niets meer of minder dan een afstammingsbewijs. Van heidewachtels met stamboom zijn de voorouders bekend en ze zijn als heidewachtels ingeschreven in het Nederlandse hondenstamboek (NHSB). Een stamboom geeft echter geen kwaliteitsgarantie. Een fokker die op eigen initiatief met heidewachtels fokt waarvan niet is vastgesteld of de ouderdieren voldoen aan eisen zoals deze zijn verwoord in het verenigingsfokreglement van de onze vereniging, krijgt voor deze pups toch gewoon een stamboom.

Heidewachtels met stamboom en fokcertificaat

Onze vereniging heeft een verenigingsfokreglement waarin eisen zijn vastgelegd waaraan de fokteef, de dekreu en de combinatie van fokteef en dekreu moeten voldoen. Deze eisen hebben te maken met gezondheid, welzijn, gedrag, aanleg, werkkwaliteiten en exterieur van de ouderdieren. Wanneer een fokteef of een dekreu, na controle door de commissie fokkerijzaken op geschiktheid, wordt goedgekeurd, kan de eigenaar voor deze hond een toekenningscertificaat aanvragen. Als pupkoper kunt u bij de fokker kopieën van de toekenningscertificaten van de ouderdieren inzien. Een fokker die zich kosten noch moeite bespaard om te voldoen aan alle door onze vereniging gestelde eisen, zal u deze papieren graag laten zien! Wanneer de combinatie van de ouderdieren voldoet aan de regels van het verenigingsfokreglement worden de dekking en de geboorte van de pups vermeld op de website van de heidewachtelvereniging. Iedere pup uit een dergelijke combinatie krijgt naast de stamboom een fokcertificaat, als bewijs dat de pup volgens de regels van het verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers is gefokt.

Heidewachtels met stamboom en extra kwaliteitseisen

Soms worden heidewachtelpups te koop aangeboden voor aanzienlijk hogere bedragen dan wat gemiddeld gangbaar is. Meestal zijn dit pups uit ouderdieren waarvan de fokker vindt dat ze een bepaalde meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld omdat de ouderdieren bijzondere prestaties geleverd hebben tijdens jachthondenproeven of veldwedstrijden. Of omdat de ouderdieren uitzonderlijk gekwalificeerd zijn op gebied van exterieur. Voor pupkopers die met hun nieuwe aanwinst een specifiek doel voor ogen hebben, kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar een pup uit ouderdieren die aan dit speciale doel voldoen. Al geven resultaten uit het verleden natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst. De pupkoper zal echter zelf in overleg met de fokker de afweging moeten maken of de pup wel of niet de meerprijs waard is. Deze pups krijgen natuurlijk wel een fokcertificaat indien ze gefokt zijn volgens de regels van het verenigingsfokreglement.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this