Dekking met Duitse dekreu

Om als Nederlandse fokker een Duitse dekreu te kunnen gebruiken dienen aan allerlei voorwaarden te worden voldaan. Er dient een dekmelding bij de Duitse vereniging te worden gedaan.
Om te beginnen dienen zowel reu als teef toegelaten zijn tot de fokkerij. Voor de Duitse reu geldt tevens dat een geldige uitslag van een ECVO-onderzoek dient te worden overlegd bij onze vereniging.
Door de Duitse vereniging is verplicht gesteld dat de dekking met een buitenlandse teef wordt gemeld (Meldung ausländischer Deckakt).
Volgens § 17 onder b van de Duitse Zuchtordnung dient de melding gedaan te worden door de Duitse eigenaar van de reu. En vier weken voor de vermoedelijke dekdatum.

Nadat de buitenlandse vereniging de gegevens van de teef heeft gecontroleerd en geaccordeerd beoordeelt de Verbandszuchtwart de dekmelding en als alles in orde volgt toestemming.

Het is voor fokkers soms een lastige materie. Vandaar dat de vereniging behulpzaam is bij het verzorgen van de dekmelding. Daarover zijn afspraken gemaakt met de Verbandszuchtwart.

Momenteel wordt het als volgt gedaan. De Nederlandse fokker verzamelt alle benodigde gegevens over reu en teef en zorgt ervoor dat de Duitse eigenaar akkoord is met de voorgenomen dekking. Vervolgens stuurt de fokker deze gegevens naar onze vereniging (secretaris). Als alles compleet en akkoord is wordt de melding naar de Verbandszuchtwart gestuurd. Over het algemeen laat die binnen enkele dagen weten toestemming te geven voor de voorgenomen dekking.

De meeste fokkers weten vaak al welke reu ze willen gebruiken en laten het dan ook vroegtijdig weten. Op die manier is voldoende tijd en gelegenheid om de dekmelding voor te bereiden en in te zenden. Toch gebeurt het dat op het laatste nippertje een dekmelding gedaan moet worden. Het is duidelijk dat het vervelend is als dat gebeurt. Vandaar de oproep om een voorgenomen dekking met een Duitse reu op tijd te melden en daarbij rekening te houden met de termijn van vier weken, zoals eerder vermeld.
Klik hier om naar de website van de  Duitse vereniging te gaan, pagina Formulare & Regelwerke. Daar is de Meldung ausländischer Deckakt (onder Registrierung) te vinden en onder Regelwerk de Zuchtordnung (Fokreglement).

Vragen kunt u sturen naar secretaris@heidewachtelvereniging.nl

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this